Geschiedenis

Karel Douven,

Mysticus en inspirator van Het Bergkristal, schreef een aantal boeken, waarvan hieronder een beknopte omschrijving, zodat het een beeld geeft over wie Karel Douven was en wat zijn 'boodschap' was. De boeken zijn nog voor de verkoop beschikbaar. en staan in de huiskamaer bibliotheek van Het Bergkristal.
Voor geïnteresseerden voegen we onderaan een stukje geschiedenis toe.

 

Boeken

Het christendom op weg naar de 21ste eeuw.
Van Christusbelijdenis naar Godservaring.
(ook verkrijgbaar in het Engels en Duits)

Hoewel dit boek handelt over het christendom, boeit het een veel wijder kring van geïnteresseerden. Zonder in polemiek te vervallen, zonder veroordeling of afwijzing opent het perspectieven op geloof, kerk en toekomst die verrassend nieuw en eigentijds zijn. Opvallend is de positieve toon waarmee de schrijver allerlei ontwikkelingen in deze overgangstijd tegemoet treedt. In de samenhangende visie van dit boek herkennen velen zichzelf in dankbaarheid.

De geestelijke oefeningen.
van Ignatius van Loyola in een eigentijdse vormgeving

Een serie van drie boekjes. Eeuwenlang zijn de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola (1491-1556; stichter van de Jezuïeten) een spirituele inspiratiebron geweest. Om hun onschatbare waarde voor onze tijd te behouden, heeft Karel Douven ze in eigentijds taalgebruik geformuleerd, maar wel met behoud van de oorspronkelijke geestelijke kracht. Ze bestaan uit een reeks zorgvuldig geordende meditaties en visualisaties. 'Een weg ten leven', Ik ben de weg' en 'Een weg van wijsheid en liefde' zijn de titels van de drie delen die samen een jaarcyclus vormen. Als gevolg van het beoefenen van de meditaties krijgt het leven een nieuwe glans van liefde, wijsheid, onderscheidingsvermogen, openheid, zelfkennis en verbondenheid met het goddelijke in alles en iedereen.

Geheimtaal en Geheimklank

Mystieke gedichten. Dichten is verhullend schrijven. Gedichten zijn als een sluier die verbergt én openbaart. Aan wat zich verbergt achter die sluier ontlenen dichtregels hun kracht. Wat daar doorheen aan het licht komt, wordt slechts verstaan door resonantie van het hart. Zo is elk gedicht .

Het Bergkristal en Karel Douven

Karel Douven, Jezuïet, noemde zichzelf theoloog en esotericus. Een nieuwe persoonlijke bewustwording zette het oude in een nieuw licht. Om dat tot uitdrukking te brengen stichtte hij in 1980 een eigen leefgemeenschap onder de naam 'De Lightberg', werkplaats voor de nieuwe tijd in het Noord-Brabantse Haaren. In die jaren kwam hij ook in aanraking met Zohra Noach. Uit het contact met haar en door het steeds meer opengaan van zijn eigen innerlijke leiding, is de cursus Handreiking Geestelijke Groei voortgekomen. De mystieke vervolgcursus bouwt daarop verder.In 1988 verscheen in Nederland zijn boek 'Het christendom op weg naar de 21 e eeuw. Daarin verbond de theoloog de christelijke traditie met een esoterische visie op wat er staat te gebeuren. In 1990 vloeide een nieuw project voort uit de werkplaats van de Lightbergh: Het Bergkristal. Op dat moment werd het een huis voor bezinning en geestelijke groei genoemd. Het project werd tot stand gebracht door Christien van de Laak, voorheen wonend in de Lightbergh. In een landelijke boerderij kregen cursussen, bijeenkomsten, meditaties en inkeer een plek. In 1991 voegde Karel zich als inspirerende kracht bij het Bergkristal. Hij begeleidde van daaruit het project Handreiking Geestelijke Groei en werkte er aan het verder uitbouwen van deze gemeenschap. In 1995 is Karel op 75-jarige leeftijd overleden.

Het werk in het centrum werd en wordt voortgezet door een groep vrijwilligers. De boeken en cursussen werden tot 2001 verkocht.Naast het incidenteel zelf initiëren van cursussen, lezingen, etc., wordt steeds meer de gelegenheid gegeven aan anderen om onze ruimten, binnen het kader van onze doelstellingen, hiervoor te benutten.